Jump to content


Reclamații admini

Ai văzut un admin ce a încălcat regulamentul sau care a abuzat de poziția sa ? Raportează-l de îndată aici, pentru a fi pedepsit!
Have you seen an admin breaking the rules or abusing of his powers ? Report it immedtiatly here to be punished!

Model postare RECLAMATIE ADMIN:
Numele tău de pe server:
Numele celui reclamat:
Motivul reclamației, abuzul său:
Dovezi (imagini sau clipuri video):
Admin-ul respectiv este RCON pe server:
Dacă da, acesta a abuzat de o functie RCON la care are acces:
De ce i-ai făcut reclamație:
Consideri că e un abuz grav:
Cum l-ai sancționa:

Informații relevante privitoare la deschiderea unei reclamații!
* Nu ai voie să creezi o reclamație dacă ai luat ban, și nu ai primit unban!
* Dovezile sub forma de imagini sau video, sunt obligatorii!
* Dovezile atașate trebuie să fie întregi, să nu fie decupate sau editate în vreun fel, altfel vor fi considerate nule, și reclamația va fi respinsă!
* Reclamațiile trebuie făcute în maxim 3 zile de la greșeala adminul-ui!
* Dacă nu ești implicat în reclamație sau nu ai dovezi care să susțină (ne)vinovăția uneia dintre părți, îți este interzis să postezi, altfel vei primii ban!
* Odată ce ai făcut reclamația nu o mai poți retrage! În caz contrar vei fi sancționat cu ban!
* Titlul reclamației va conține Reclamație [Nume Admin] !
ADMIN COMPLAINT topic form:
Your exact server nickname:
The exact nickname of the admin:
The reason of this complaint, his mistake or abuse:
Proof (Images, or video clips):
Is the admin in question a server RCON:
If yes, did he abuse RCON functions he has access to:
Why did you submit this complaint:
Do you consider this to be a severe abuse:
How would you punish the admin:

Important informations regarding opening a complaint!
* You are not allowed to open a complaint if you are banned, and you have not been unbanned!
* Proof in the form of images or videos is mandatory!
* Images and videos must not be cropped or edited, otherwise they will be considered null, and your complaint will be rejected!
* Complaints must be created in maximum 3 days since the abuse of the admin in question!
* If you are not involved in the complaint, or don't have proof to sustain the innocence/guilty of a player, you are not allowed to reply to complaints, otherwise you may be banned!
* Once submitted, a complaint cannot be withdrawn! Violation of this rule will lead to a ban!
* The title of the complaint will contain Complaint [Admin's name] !


  • Please log in to post a topic
  Topic Started By Stats

  • Please log in to post a topic