Jump to content


Niciun cont conectat.
Conecteaza-te!

Clans!


Mai jos vei găsii paginile dedicate clanurilor și mai multe opțiuni referitoare la acestea.

All clans
Clan tiers
About clans
Best clans
Territories

Pentru a-ți creea un clan, ai nevoie de cel puțin 3 ore jucate pe server pe luna în curs, 30 ore totale jucate dar și o notă minimă a contului de 4/10 pe care o poți vizualiza pe pagina contului tău.

- Pe server există un număr nelimitat de clanuri dispuse pe 3 tiers.
- Clanurile nou create vor începe cu tier 1 putând avansa până la tier 3.
- Cele de tier 1 au posibilitatea de-a-și seta un spawn oriunde pe harta, dar nu în preajma altor zone de spawn sau pe teritorii, deoarece teritoriile sunt disponibile doar de la tier 2.
- Clanurile pot captura spawn-urile altor clanuri, caștigând puncte și obligându-i pe pierzători să-și mute spawn-ul în alte locații. Clanurile neoficiale ale căror spawn-uri vor fi cucerite de mai mult de 5 ori în 24 ore, vor fi șterse, iar fondatorul lor nu își va mai putea creea altul timp de 5 zile.
- La tier 2, clanurile vor putea cucerii teritorii în care își vor putea seta spawn-ul. Tot la tier 2, clanurile vor avea acces la un mod de joc special pentru battle-uri, denumit /TeamWar!
- Clanurile de tier 3 vor putea cucerii pe lângă spawn-uri normale, teritorii și baze cu teritoriu. Bazele cu teritoriu se diferențiază prin faptul că au porti, garduri, dar și pickup-uri de arme, viață sau armură, etc.
- Clanurile vor putea fi upgradate la următorul tier doar de către fondatorul lor, în urma îndeplinirii anumitor cerințe și puncte. Toate clanurile au un singur fondator, dreptul de fondator nefiind transferabil.
- Există 4 tipuri de clanuri: Stunt, Drift, Race, DM. Fiecare tip are particularitățile sale, punctele calculându-se diferit în funcție. În funcție de tip, jucătorii pot primii anumite bonusuri la punctajele de pe server.
- Clanurile de pe server pot fi de două feluri, oficiale sau neoficiale. Cele oficiale au board dedicat pe forum-ul nostru, moderate de fondatorul clanului și nu pot fi șterse prin pierderea spawn-ului de mai mult de 5 ori într-o zi. Cele neoficiale în schimb, nu dețin board pe forum-ul nostru, ele având dreptul la un singur topic în categoria special creată și pot fi șterse dacă își pierd spawn-ul de mai mult de 5 ori în 24 ore. Pentru a devenii clan oficial, fondatorul trebuie să achiziționeze din Shop, un key de clan premium!

Dacă dorești să îți creezi clanul tău, folosește /CreateClan, iar dacă vrei să vizualizezi comenzile disponibile clanurilor și membrilor acestora, folosește /clan!

To create a clan, you need at least 3 hours played this month, 30 hours played in total and also a minimum stats note of 4/10 which you can check by typing /stats on the server or by verifying your account page.

- On the server there is an unlimited number of clans distributed among 3 tiers.
- New clans will start at tier 1 being able to advance until tier 3.
- Tier 1 clans will be able to create a spawn anywhere on the map, but not in or near spawn zones, or on territories, because territories are available to tier 2 or higher clans.
- Clans are able to capture other clan spawns, winning points and forcing loosing clans to move their spawns somewhere else. Unofficial clans which have their spawns captured more than 5 times in 24 hours, will be removed, and their founders will not be able to create another one for 5 days.
- Once they've reached tier 2, clans will also be able to capture territories, in which they will be able to move their spawn. Also tier 2 clans will have access to a special system called /TeamWar!
- Tier 3 clans are able to capture, besides normal spawns, territories and bases with territories. Bases with territories differentiate themselves through gates, fences, various weapon, health and armour pickups, etc.
- Clans can be upgraded to the next tier only by their founder, if they meet certain criteria and points. All clans have one founder, founder rights can be transfered only from our website, buying a key of clan transfer. - There are 4 types of clans: Stunt, Drift, Race, DM. Each type has its particularities, points being calculated differently. Depending on the type, players can receive certain bonuses to their points on the server.
- Server clans divide into two categories, official or unofficial. Official ones have a dedicated board on our forum, moderated by the clan's founder and cannot be removed through the loss of the spawn more than 5 times in a day. Unofficial ones on the other hand, do not own a board on our forum, having the right to only one topic in the category created specifically for that and can be deleted if they lose their spawn more than 5 times in 24 hours. In order to become an official clan, the founder must buy a premium clan key, from the Shop!

If you wish to create your own clan, use /CreateClan, and if you wish to see the commands available to clans and their members, use /clan!