Jump to content


Din păcate, după fix 6 ani în care am avut server-ul găzduit pe aceiași adresă IP și la același host, acesta din urmă se va închide din lipsă de clienți și rentabilitate (ca o paranteză, noi rămăsesem la finalul iernii cel mai mare server găzduit de ei...).

Deocamdată server-ul nu știu în ce măsura mai funcționează așa cum ar trebui, am trimis un tichet către reprezentanții host-ului la care așteptăm răspuns. Pe baza răspunsurilor acestora vom analiza situația și vom lua o decizie cu privire la modul cel mai optim de a continua server-ul.

Oricare ar fi decizia și calea de urmat, noi nu ne vom oprii aici, ci vom continua ceea ce am început în urmă cu 8 ani de zile.

În cel mai rău caz, server-ul va fi oprit câteva zile. Vom reveni însă cu câteva update-uri și cu listări premium pentru a minimiza aceste efecte.
Vă recomandăm să adăugați la favorite adresa: SAMP.XSS-SERVER.COM:7777
  
Unfortunately, after exactly 6 years in which we had the server hosted on the same IP and at the same host, the latter will close due to lack of customers and profitability (we were at the end of winter the largest server hosted by them ...).

For now, we do not know if the the server works the way it should, we have sent a ticket to the host s representatives and we re waiting for an answer. Based on their responses, we will review the situation and we will take a decision on how to continue with the server.

Whatever the decision will be, we won t stop here, we will continue what we started 8 years ago.

In the worst case, the server will not work for a few days. But we ll come back with some updates and premium listings to minimize these effects.
We recomand to add the following address in your favorites: SAMP.XSS-SERVER.COM:7777

Cereri

Locul în care puteți cere logouri, avatare, bannere, desene în creion, fundaluri s.a.m.d.
Model postare CERERE:
Ce doresti?*:
Text:
​Dimensiune:
Premiu:
Alte informatii:
Imagine / Tema*:

Pentru sugestii / nelamuriri la model creati un nou topic in sectiunea 'Administrare' a acestui board in care sa explicati ce anume aveti de spus.
Imaginea trebuie sa fie mai mare decat dimensiunea specificata si sa nu fie deja editata.
watermark = textul mic (uneori) care reprezinta o parte din URL-ul siteului / numele comunitatii. (ex: 'xss' ; 'xss-server' ; 'extreme super stunt' etc.); de obicei, este pus pe lucrari pentru a nu putea fi copiate pe alte comunitati, pastrand un fel de copyright.
Dimensiunea maxima admisa a avatarelor este de 180x300 pixeli si a semnaturilor de 600x300 pixeli; la restul tipurilor de lucrare nu exista restrictii de dimensiune.
* = obligatoriu de completat.
Va rugam sa alegeti o tema sau un stock pentru cererea voastra. In caz contrar veti primii lock la topic.
Unde nu apare o steluta rosie nu e necesar sa completati.
Incercati sa nu oferiti premii mari, cele de peste 20 likeuri nu sunt permise.
REQUEST topic form:
Which do you want? (Avatar/signature/banner/etc)*:
Text:
​Dimension:
Reward:
Other info:
Image / theme*:

For suggestions / questions about the model, create a new topic in the 'Administration' section of this board explaining what you have to say.
The image must be larger than the specified size and not be edited anymore.
watermark = small text (sometimes) that is part of the site URL / community name. (eg 'xss'; 'xss-server'; 'extreme super stunt'); it is usually put on works so that it can not be copied to other communities, retaining some kind of copyright.
The maximum admissible size of avatars is 180x300 pixels and 600x300 pixel signatures; to the rest of the types of work there are no size restrictions.
* = mandatory to be filled in.
Please choose a theme or a stock for your request. In other case your topic will be locked.
Where a red star does not appear, you do not have to fill in.
Try not to award big prizes, those over 20 likes are not allowed.


  • Please log in to post a topic
  Topic Started By Stats

  • Please log in to post a topic