Jump to content


Din păcate, după fix 6 ani în care am avut server-ul găzduit pe aceiași adresă IP și la același host, acesta din urmă se va închide din lipsă de clienți și rentabilitate (ca o paranteză, noi rămăsesem la finalul iernii cel mai mare server găzduit de ei...).

Deocamdată server-ul nu știu în ce măsura mai funcționează așa cum ar trebui, am trimis un tichet către reprezentanții host-ului la care așteptăm răspuns. Pe baza răspunsurilor acestora vom analiza situația și vom lua o decizie cu privire la modul cel mai optim de a continua server-ul.

Oricare ar fi decizia și calea de urmat, noi nu ne vom oprii aici, ci vom continua ceea ce am început în urmă cu 8 ani de zile.

În cel mai rău caz, server-ul va fi oprit câteva zile. Vom reveni însă cu câteva update-uri și cu listări premium pentru a minimiza aceste efecte.
Vă recomandăm să adăugați la favorite adresa: SAMP.XSS-SERVER.COM:7777
  
Unfortunately, after exactly 6 years in which we had the server hosted on the same IP and at the same host, the latter will close due to lack of customers and profitability (we were at the end of winter the largest server hosted by them ...).

For now, we do not know if the the server works the way it should, we have sent a ticket to the host s representatives and we re waiting for an answer. Based on their responses, we will review the situation and we will take a decision on how to continue with the server.

Whatever the decision will be, we won t stop here, we will continue what we started 8 years ago.

In the worst case, the server will not work for a few days. But we ll come back with some updates and premium listings to minimize these effects.
We recomand to add the following address in your favorites: SAMP.XSS-SERVER.COM:7777

Reclamații admini

Ai văzut un admin ce a încălcat regulamentul sau care a abuzat de poziția sa ? Raportează-l de îndată aici, pentru a fi pedepsit!
Have you seen an admin breaking the rules or abusing of his powers ? Report it immedtiatly here to be punished!

Model postare RECLAMATIE ADMIN:
Numele tău de pe server:
Numele celui reclamat:
Motivul reclamației, abuzul său:
Dovezi (imagini sau clipuri video):
Admin-ul respectiv este RCON pe server:
Dacă da, acesta a abuzat de o functie RCON la care are acces:
De ce i-ai făcut reclamație:
Consideri că e un abuz grav:
Cum l-ai sancționa:

Informații relevante privitoare la deschiderea unei reclamații!
* Nu ai voie să creezi o reclamație dacă ai luat ban, și nu ai primit unban!
* Dovezile sub forma de imagini sau video, sunt obligatorii!
* Dovezile atașate trebuie să fie întregi, să nu fie decupate sau editate în vreun fel, altfel vor fi considerate nule, și reclamația va fi respinsă!
* Reclamațiile trebuie făcute în maxim 3 zile de la greșeala adminul-ui!
* Dacă nu ești implicat în reclamație sau nu ai dovezi care să susțină (ne)vinovăția uneia dintre părți, îți este interzis să postezi, altfel vei primii ban!
* Odată ce ai făcut reclamația nu o mai poți retrage! În caz contrar vei fi sancționat cu ban!
* Titlul reclamației va conține Reclamație [Nume Admin] !
ADMIN COMPLAINT topic form:
Your exact server nickname:
The exact nickname of the admin:
The reason of this complaint, his mistake or abuse:
Proof (Images, or video clips):
Is the admin in question a server RCON:
If yes, did he abuse RCON functions he has access to:
Why did you submit this complaint:
Do you consider this to be a severe abuse:
How would you punish the admin:

Important informations regarding opening a complaint!
* You are not allowed to open a complaint if you are banned, and you have not been unbanned!
* Proof in the form of images or videos is mandatory!
* Images and videos must not be cropped or edited, otherwise they will be considered null, and your complaint will be rejected!
* Complaints must be created in maximum 3 days since the abuse of the admin in question!
* If you are not involved in the complaint, or don't have proof to sustain the innocence/guilty of a player, you are not allowed to reply to complaints, otherwise you may be banned!
* Once submitted, a complaint cannot be withdrawn! Violation of this rule will lead to a ban!
* The title of the complaint will contain Complaint [Admin's name] !


  • Please log in to post a topic
  Topic Started By Stats

  • Please log in to post a topic